НОВО... Фирмата зарежда СО2 бутилки до 10кг и събота и неделя с предварителна заявка на телефон 0878 699 112

 

Обслужване на пожарогасители: сервиз за проверка, поддръжка, ремонт на пожарогасители

 

Обслужване на пожарогасители: сервиз за проверка, поддръжка, ремонт на пожарогасители
Техническо обслужване - проверка и ремонт на пожарогасители .

Фирма “Тонино” ЕООД извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители и разполага със собствени сервизни бази, оборудвани с най-модерната технология машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители.

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:
- стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
- стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
- стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
- стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;
- стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
- комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;
- поточна линия за сглобяване и зареждане на всички видове пожарогасители;
- мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители.

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма Фирма “Тонино 112” ЕООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна.


Фирма “Тонино 112” ЕООД дава едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт и зареждане.

Обслужването се извършва с транспорт на Фирма “Тонино 112” ЕООД.

 

© Copyright Тонино ЕООД. All Rights Reserved. Site by BURGASIT.COM