НОВО... Фирмата зарежда СО2 бутилки до 10кг.                                                  с предварителна  заявка на телефон - 0878 699 112

                                                                         РАБОТНО БРЕМЕ

                                         ПОНЕДЕЛНИК   -  ПЕТЪК                СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

                                                от 14.00  до 18.00                              почивен ден

 

Фирма “Тонино 112” ЕООД е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност, като работи и  в следните направления:

  • Търговия и зареждане на СО2 бутилки.
  • отдаване поднаем на СО2 бутилки.

Фирма „Тонино112” ЕООД разполага с професионална техника за ремонт и зареждане.

                                    И Н С Т Р У К Ц И Я

                                            1. Наименование на веществото;

                  - Наименование; течен и газообразен въглероден диоксид

                 -  Химична формула; СО2

                                            2.  Употреба;

                - При производството на;  газирани напитки,противопожарен газ,във фармацията,медицината,при заваряването,при зеленчукопроизводството,подхранващ газ (за аквариум),охлаждащ газ,в хладилни инсталации,изтласкващ газ при газовите оръжия.Течния СО2 като охладител,сценичен дим и разтворител.Твърдият СО2 в хранителната промишленост .

                                             3. Начин на работа и съхранение;

             - Използвайте само оборудване предназначено за СО2.

            - Използвайте лични предпазни средства.

            - При необходимост използвайте дихателен апарат.

            - Запознайте се с необходимата информация за използването на продукта за конкретната цел.

            - Запознайте се с необходимата информация за използването бутилките под налягане.

            - Пазете бутилките от повреждане,падане,нагряване и удари.

            - Съхранявайте бутилките далеч от източници на топлина.

            - Съхранявайте бутилките в добре проветрявано или с естествена вентилация помещение.

            - Съхранявайте бутилките добре защитени от падане.

            - Отваряйте бавно бентила за да избегнете силата на налягането.

            -  Винаги след работа затваряйте вентила на работната бутилка.

            - Пълните и празните бутилки съхранявайте на отделно място.

            

© Copyright Тонино ЕООД. All Rights Reserved. Site by BURGASIT.COM