НОВО... Фирмата зарежда СО2 бутилки до 10кг и в събота и неделя с предварителна заявка по телефон.

 

 

Фирма “Тонино 112” ЕООД е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност, като работи в следните направления:

 • Търговия и поддръжка на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.
 • Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.
 • Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни /ПГ/ инсталации.
 • Проектиране, изграждане и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Пожарогасителни Системи с въглероден диоксид /СО2/.
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Газови Гасителни Системи
 • Предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;
 • Огнезащита на метални и дървени конструкции;
 • Защита за трудногоримост на текстилни материали.
 • Противопожарно обследване на обекти на територията на Бургас
 • Консултации по пожарна безопасност при проектиране и строителство на обекти.

Фирма „Тонино112” ЕООД разполага с професионална техника за ремонт и зареждане на пожарогасители, като:

 • стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
 • стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
 • стендове за пълнене на патрони с СО 2 ;
 • стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;
 • стендове за хидравлично изпитване на бутилки;
 • компресор с бояджийски пистолети;
 • комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;
© Copyright Тонино ЕООД. All Rights Reserved. Site by BURGASIT.COM